Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Sveriges Medicinska Fotterapeuter är en yrkesförening där alla medlemmar har en 
gedigen utbildning i fothälsovård och fotsjukvård.

Våra mål är:

  • att synliggöra yrket inom vården, kommunen och hos allmänheten.
  • att stärka vår yrkesroll genom att bevaka och aktivt påverka samhällets beslutsfattare.
  • att få en yrkesskyddad titel.

Därutöver erbjuds medlemmarna att flera gånger årligen delta i kunskapshöjande utbildningar.

Medlemmarna 
Sveriges Medicinska Fotterapeuter är medlemmarna kollegor och samarbetar med varandra. Föreningen har full öppenhet. Vår önskan är att medlemmarna skall vara aktiva i föreningsarbetet. För att hålla en god kontakt så kan medlemmarna ”blogga” med varandra.