Bli medlem

Medlemskap och försäkring kostar 1500 kr per år (fullvärdig medlem). from 2018!

I detta ingår även en grundförsäkring, innehållande: egendom, kris,avbrott,rån,överfall,ansvar,rättsskydd,kundolycksfall,behandlingsskada,tjänsteresa.

Separat försäkringsbrev skickas ut från Säkra/Svedea. Du kan även teckna tilläggsförsäkringar så som Allrisk-behandlingsutrustning samt sjukavbrott detta gör du själv hos Säkra/Svedea. Konakt: E-post: kalmar@sakra.se   telefon:0480-424 330.

 

Förnamn *

Efternamn *

Födelsenummer *

Bostadsadress *

Postnr *

Ort *

Telefon bostad *

Mobil *

Min e-mailadress *

 

Vid uppsägning senast sista september för att inte
debitering ska ske för nästkommande år. (Bindande)

Kliniknamn *

Klinikadress *

Postnr *

Ort *

Telefon *

Kliniken Mobil

Kliniken e-mailadress

Min godkända fotvårdsutbildning * (Utbildning, skola, år)

Min godkända vårdutbildning * (Utbildning, skola, år)Org.nr *