Bli medlem

Medlemskap kostar 900 kr per år (fullvärdig medlem).

Försäkring tecknas separat hos Säkra efter det att du betalat medlemsavgiften, du blir då kontaktad av Säkra (OBS! Ingår ej i medlemsavgiften).

 

Förnamn *

Efternamn *

Födelsenummer *

Bostadsadress *

Postnr *

Ort *

Telefon bostad *

Mobil *

Min e-mailadress *

 

Vid uppsägning senast sista september för att inte
debitering ska ske för nästkommande år. (Bindande)

Kliniknamn *

Klinikadress *

Postnr *

Ort *

Telefon *

Kliniken Mobil

Kliniken e-mailadress

Min godkända fotvårdsutbildning * (Utbildning, skola, år)

Min godkända vårdutbildning * (Utbildning, skola, år)Org.nr *